Designed by PROELECTRO
Sisteme de securitate. Supraveghere Video. Detecţie incendiu. Control acces. Cablare structurată. Telefonie. Automatizări industriale. Case inteligente. Tablouri electrice. Service sisteme speciale.
Case inteligente

Securitate
                              

                              

                              

                              

                              
S.C. PROELECTRO Prod Serv S.R.L.
Bd. Decebal 3/4,
430011, Baia Mare,
Maramureş.


Alegeţi-vă o locuinţă inteligentă!
Completaţi on-line formularul de preferinţe pentru
CASA INTELIGENTĂ!
     Securitatea clădirilor inteligente este dată atât de totalitatea sistemelor de control din clădire, cât şi de sistemele de securitate dedicate
     Există posibilitatea de realizare a scenariilor, pe baza iluminatului, sistemului audio, care să simuleze prezenţa proprietarului, descurajând astfel potenţialii hoţi. Această metodă este mai mult o prealarmare a proprietarului, prin apel telefonic/SMS asupra posibilităţii efracţiei.
     Totuşi, este foarte recomandată (pentru unele imobile obligatorie), instalarea sistemele de securitate dedicate, dintre care amintim:
          - Sisteme antiefracţie;
          - Sisteme de control acces;
          - Sisteme pentru detecţia şi avertizarea la incendii;
          - Sisteme de supraveghere video;

     Sistemul antiefracţie
     Este format dintr-o unitate centrală care se instalează în imobil împreună cu detectorii pentru fiecare zonă supravegheată, cum sunt: detectorii de prezenţă (denumiţi în literatura de specialitate şi senzori PIR), detectori de geam spart, detectori de şoc, contacte magnetice, sirenă pentru alarmare, linie telefonică pentru transmiterea evenimentelor la un dispecerat de intervenţie.
     Fiecare detector transmite centralei de alarmă semnale despre starea sa, iar centrala, în funcţie de condiţiile programate, ia deciziile pentru protejarea spaţiului (alarmare locală prin sirenă, transmitere eveniment la dispecerat, transmitere SMS către beneficiar).

     Sistemul de control acces
     Spre deosebire de sistemul de avertizare la efracţie (care doar avertizează asupra interdicţiei de a intra in spaţiul protejat) sistemul de control acces blochează fizic accesul în zona delimitată, persoanele neautorizate neavând nici o posibilitate de a intra în zona respectivă.
     Sistemele de control acces sunt construite pe mai multe tehnologii: prin cartelă RFID, prin amprentă, prin comandă vocală.

     Sistemul pentru detecţia şi avertizarea la incendii
     Dispune de o centrală de incendiu la care se conectează detectorii de fum, butoanele de avertizare incendiu, sirene de alarmare. De asemenea, există posibilitatea monitorizării evenimentelor de către un dispecerat de pompieri.

     Sistemul de supraveghere video
     Denumit şi sistem de televiziune cu circuit închis (CCTV), este echipat cu o unitate de înregistrare şi camere de supraveghere. Camerele de supraveghere transmit imaginile către unitatea de înregistrare, aceasta din urmă procesează imaginile, le comprimă şi le stochează pe hard discul ataşat.
     Majoritatea sistemelor instalate în ultima perioadă permit vizualizarea/monitorizarea de la distanţă, prin internet.
     Firma noastră este licenţiată de către IGP cu licenţa nr. 0112/T în domeniul sistemelor de alarmare şi de către I.G.C.P.M în domeniul proiectării, execuţiei precum şi întreţinerii sistemelor de semnalizare în caz de incendiu.
     Toate lucrările pe care firma noastră le execută sunt sau pot fi, la cererea clientului, autorizate de către aceste organisme, începând cu faza de proiectare şi terminând cu execuţia şi punerea în funcţiune.

Am considerat necesar să avem implementat un sistem de management al calităţii SR EN ISO 9001/2001 pentru ca Dvs. să beneficiaţi de serviciile optime din partea noastră.